Babzsák terápia

Babzsák terápia

A Babzsák Fejlesztő Program olyan kiscsoportos, térben, időben, tartalmában és eszközeiben előre megtervezett és megszervezett szituáció, mely alkalmas lehet az autizmussal élő gyermekek, felnőttek intézményi (pl. óvodai, iskolai), illetve természetes társas helyzetekben, szükséges szociális és kommunikációs készségeinek kialakítására, fejlesztésére és gyakorlására. A tréninghelyzet átmenetet képez az egyéni és a társas fejlesztési- és élethelyzetek között.

Alapvető céljai:

• Az autizmussal élő gyermek vagy felnőtt legyen képes elfogadni a csoportos játék, illetve cselekvési szituációt.

• A csoportos helyzet elfogadásán túl legyen képes ebben a helyzetben feladatok megoldására,

cselekvésre úgy, hogy közben figyel a partnerekre, játék- és viselkedési szabályokra, valamint igyekszik betartani azokat.

• A csoportos helyzet és (általában a játékos) tevékenységek adjanak lehetőséget a szociális-kommunikációs készségek célzott fejlesztésére.

• A játékok tartalmán keresztül fejlődjenek az autizmussal élő személy szociális-kommunikációs készségei.

• A játékban résztvevő személyek legyenek motiváltak, érezzék jól magukat a tréninghelyzetben és jussanak sikerélményhez a társas helyzetben.