Logopédia

Logopédia

„ Az ember született társalgó”

A kommunikáció sokkal több, mint a beszéd…

A beszélt nyelv nagyon fontos, de akár tudnak beszélni, akár nem az autizmussal élő gyermekek problémáik lehetnek a megértéssel és a megfelelő beszédhasználattal, valamint a kommunikáció egyéb tényezőinek megértésével és alkalmazásával is.

Bár a fejlesztési célok és területek egyediek a terápiák kiterjednek:

- állapotfelmérésre

- tanácsadásra

- nyelvi késés terápia, beszédindítás

- beszédhibák korrekciójára

- szókincs fejlesztés

- személyiség fejlesztés

- vizuális észlelés fejlesztése

- vizuomotoros koordináció fejlesztése

- testsémán való tájékozódás

- hallási differenciálás

- hallási, beszédbeli diszkrimináció

- hallási- látási figyelem fejlesztése

- beszédészlelés fejlesztése

- komplex fejlesztésre- készségek-képességek fejlesztésére